094 653 9889

0911 289 136

0912 958 536

0919 382 332

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC CHUNG VỀ ISO 45001:2018

Khóa đào tạo nhận thức chung ISO 45001:2018 là khóa học giúp học viên hiểu được khái niệm cơ bản về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và cung cấp một sự phân tích xuyên suốt các yêu cầu của các tiêu chuẩn, các phương pháp tiếp cận quá trình và các cơ hội tạo ra một hệ thống quản lý an toàn nơi làm việc, đáp ứng được tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Khóa đào tạo ISO 45001:2018 này giúp cho học viên có kiến thức nền tảng vận dụng xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cho công ty của mình. Khóa học sẽ hướng dẫn kế hoạch đánh giá nội bộ cơ bản từ đó có thể vận dụng lên kế hoạch đánh giá nội bộ cho chính doanh nghiệp của mình một cách định kỳ và chính xác nhất.

Giới thiệu về khóa đào tạo ISO 45001:2018

ISO 45001: 2018 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp toàn cầu đầu tiên và là sự thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 đã từng được triển khai một cách rộng rãi. Hạn chót cho các tổ chức đã thực hiện OHSAS 18001 phải chuyển qua ISO 45001 đó là tháng 3 năm 2021.

Tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 giúp cho các tổ chức hay doanh nghiệp áp dụng có thể cung cấp không gian làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và những người khác, phòng tránh tử vong, chấn thương và bệnh tật liên quan tới công việc và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động OH&S.

Thông qua áp dụng ISO 45001, doanh nghiệp có thể gắn kết định hướng chiến lược với hệ thống quản lý OH&S đồng thời tập trung nhiều hơn vào cải tiến khả năng hoạt động an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Vì là tiêu chuẩn quốc tế nên việc áp dụng và được công nhận đạt ISO 45001 giúp khách hàng của doanh nghiệp hiểu được cách OH&S được quản lý trong toàn doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu.

Khóa đào tạo ISO 45001 giúp cho học viên nắm được những kiến thức cần thiết để có thể làm việc tại những vị trí liên quan như chuyên viên ISO, HSE,… Không chỉ phù hợp với những nhân sự mới, khóa đào tạo ISO 45001: 2018 còn chỉ ra những thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm giúp cho học viên có thể cập nhật kiến thức mới, cải tiến hệ thống quản lý an toàn lao động tại doanh nghiệp. Ngoài ra thì chương trình đào tạo ISO 45001: 2018 của Chứng chỉ CAC còn cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng cần thiết để lên những vị trí cao hơn liên quan tới ISO 45001 như trưởng ban ISO hoặc chuyên gia đánh giá ISO 45001.

Khi hoàn thành chương trình đào tạo ISO 45001 tại Chứng chỉ CAC, học viên sẽ được cấp chứng chỉ ISO 45001.

Mục tiêu khóa đào tạo ISO 45001

 • Nắm được kiến thức xây dựng và chuyển đổi các yêu cầu của phiên bản mới Tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
 • Nắm vững cách thức xây dựng/ vận hành/ kiểm soát/ cải tiến Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.
 • Biết được cách thiết lập, vận hành tích hợp các quy trình tác nghiệp theo tiêu chuẩn An toàn lao động tại các doanh nghiệp.
 • Tăng cường kiến thức đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 một cách hiệu quả.
 • Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ, cũng như phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Đối tượng tham dự đào tạo

 • Cán bộ quản lý, trưởng các bộ phận, cán bộ phụ trách an toàn và cán bộ kỹ thuật có liên quan.
 • Thành viên trong hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.
 • Các cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018.

Giảng viên đào tạo

Là những chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 45001: 2018.

Lợi ích khóa đào tạo ISO 45001:2018

 • Nắm được các kỹ năng tác nghiệp nhằm tạo thêm giá trị gia tăng.
 • Điều hành theo nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu.
 • Tạo kỹ năng quản lý hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp một cách hiệu quả.
 • Được lưu file mềm các tài liệu Chứng nhận CAC đã tư vấn ISO 45001 cho các doanh nghiệp. Với hơn các file tài liệu do Chứng nhận CAC soạn thảo trong quá trình tư vấn cho hơn 200 doanh nghiệp, học viên sẽ nắm được những kiến thức vô cùng thực tế đặc biệt với các cử nhân mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm thực tế.
 • Có lợi thế trong tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp với các tân cử nhân, sinh viên năm cuối và với những ai có mong muốn chuyển ngành.
 • Với những học viên đã hoàn thành khóa học, sẽ có thể được tư vấn miễn phí. Học viên có thể liên hệ lại với trung tâm để được bố trí thời gian tư vấn.
 • Đối với sinh viên năm cuối cũng như các tân cử nhân, Chứng nhận CAC có thể hỗ trợ nơi thực tập và tìm việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

Chương trình khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 45001:2018

Tổng quan khóa đào tạo

Giảng dạy khóa học là chuyên gia trong lĩnh vực ISO với hơn 10 năm kinh nghiệm sẽ đem tới các phương pháp đào tạo đa dạng, hiện đại, linh hoạt và thực tế giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách chủ động. Ngoài ra, chuyên gia cũng sẽ chia sẻ tới học viên những kinh nghiệm thực tế giúp học viên có thể thuận lợi áp dụng vào thực tế công việc.

Khóa đào tạo ISO 45001 tại Chứng nhận CAC sẽ bao gồm các hoạt động:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)
 • Video Clips…

Nội dung khóa đào tạo

Nội dung khóa đào tạo chung về tiêu chuẩn ISO 45001:2018
Nội dung khóa đào tạo chung về tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Phần I : Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 45001:2018

 • Lịch sử phát triển của mô hình Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001.
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Các khái niệm cơ bản liên quan đến đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Mục đích, yêu cầu quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.
 • Các nguyên tắc quản lý theo mô hình P – D – C – A.
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.

Phần II: Phân tích chi tiết các điều khoản trong yêu cầu hệ thống ISO 45001:2018

Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu về tổ chức và bối cảnh.
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm.
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý an toàn.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình.

Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết.
 • Hướng vào khách hàng.
 • Chính sách an toàn & sức khỏe nghề nghiệp.
 • Mô tả vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty.

Hoạch định hệ thống quản lý

 • Mục tiêu an toàn & kế hoạch hành động đạt được.
 • Các nghĩa vụ tuân thủ.
 • Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát.
 • Yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác.
 • Kiểm soát thao tác.

Hỗ trợ

 • Nguồn lực, năng lực, nhận thức.
 • Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài.
 • Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn.

Điều hành

 • Quản lý điều hành.
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp.
 • Chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp.
 • Điều tra sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục.

Đánh giá kết quả hoạt động

 • Đánh giá nội bộ.
 • Đánh giá sự tuân thủ.
 • Xem xét của lãnh đạo.

Cải tiến

 • Đánh giá kết quả hoạt động.
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục.
 • Cải tiến liên tục.

Phần III: Xây dựng hệ thống ISO 45001:2018

 • Nhận diện, đánh giá mối nguy và hành động thực hiện trong Hệ thống quản lý theo ISO 45001:2018.
 • Phương pháp tích hợp ISO 45001:2015 với các tiêu chuẩn khác.
 • Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ thủ tục/ HDCV …
 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.
 • Các nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO.
 • Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO.
 • Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống.

Phần IV: Nội dung đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 45001:2018

Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 45001:2018

 • Phạm vi.
 • Tài liệu viện dẫn.
 • Thuật ngữ – Định nghĩa.
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ.
 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ.

Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá

 • Vai trò của đánh giá viên nội bộ.
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên và của trưởng đoàn.
 • Phong cách cá nhân.
 • Kiến thức và kỹ năng.
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá.
 • Duy trì và cải tiến năng lực.
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá.

Quản lý chương trình đánh giá

 • Mục tiêu của chương trình đánh giá.
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá.
 • Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá.
 • Thực hiện chương trình đánh giá.
 • Theo dõi chương trình đánh giá.
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá.
 • Chuẩn bị checklist đánh giá.
 • Tiến hành đánh giá tài liệu.
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường.
 • Quy trình tổ chức đánh giá nội bộ.
 • Lập chương trình đánh giá hàng năm.

Thực hiện đánh giá

 • Bắt đầu cuộc đánh giá.
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá.
 • Họp khai mạc và thí dụ về họp khai mạc.
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá.
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá.
 • Hoàn thành cuộc đánh giá.
 • Tiến hành đánh giá theo dõi.

Kỹ thuật đánh giá

 • Các loại hình đánh giá.
 • Đánh giá theo quá trình.
 • Đánh giá truy vết.
 • Ghi nhận các điểm phát hiện.
 • Truy tìm bằng chứng.
 • Lập hồ sơ đánh giá.

Phần V: Tổng kết

 • Ôn tập – hỏi đáp.
 • Làm bài test.

Thông tin khóa học nhận thức chung về ISO 45001:2018

 • Đơn vị đào tạo: Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (CAC).
 • Địa điểm học: A29 Lô 12 khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
 • Thời lượng khóa học: 03 buổi/khóa (2 ngày).
 • Hình thức học: Lý thuyết, thực hành tình huống, test kiến thức.
 • Phương tiện hỗ trợ đào tạo: Chứng nhận cung cấp đầy đủ máy chiếu, bảng, tài liệu, trà bánh.
 • Chứng chỉ: Sau khi chấm bài và học viên đạt điểm yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ nhận thức chung ISO 45001:2018.
 • Hỗ trợ khác: Sau khi hoàn thành khóa học, Chứng chỉ CAC hỗ trợ học viên giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến tình huống cụ thể.
 • Liên hệ: hotline – 0912.958.536 – email: cskh.chungnhancac@gmail.com.

Xem thêm: Khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 9001:2015

Xem thêm: Khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 14001:2015

Xem thêm: Khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 22000:2015

Và đó là những nội dung về ISO 45001:2018 mà CAC muốn chia sẻ tới bạn. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp cho bạn cũng như tổ chức của mình áp dụng tiêu chuẩn này một cách có hiệu quả.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tới sđt: 0912.958.536 hoặc Email cskh.chungnhancac@gmail.com để được hỗ trợ sớm nhất.

 

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Live Facebook