094 653 9889

0911 289 136

0912 958 536

0919 382 332

Chứng nhận hệ thống quản lý

Hệ thống quản lý là khuôn khổ mà các công ty sử dụng để quản lý các quy trình hàng ngày liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp.

Các loại chứng nhận hệ thống quản lý

Nhiều tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống quản lý đã được biết đến và tôn trọng rộng rãi trên toàn thế giới. Những tiêu chuẩn nổi tiếng nhất bao gồm:

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – để cung cấp nhất quán các dịch vụ và sản phẩm chất lượng cao

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 -để bảo vệ môi trường

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 – để bảo vệ sức khỏe và tinh thần của nhân viên

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018

Đạt được và duy trì chứng nhận có thể giúp doanh nghiệp của bạn hoàn thành tốt hơn những gì nó làm, giảm chi phí và giành được nhiều công việc kinh doanh hơn.

Tại sao tôi cần chứng nhận hệ thống quản lý?

Hệ thống quản lý được thiết kế tốt sẽ giúp tổ chức đạt được mục tiêu đã đề ra của mình. Hệ thống này cung cấp một cách thức có hệ thống, lặp lại để quản lý doanh nghiệp, các tác động và rủi ro của nó, đồng thời giúp tổ chức nhân viên và nhà thầu phụ thực hiện đúng với kỳ vọng của công ty. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ kinh doanh, nó yêu cầu kiểm tra thường xuyên để đảm bảo nó đang hoạt động ở mức tối ưu và đang đạt được kết quả tốt nhất có thể.

Đánh giá của tổ chức chứng nhận là bên thứ ba sẽ thực hiện đánh giá hàng năm về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và giúp làm nổi bật các cơ hội thúc đẩy cải tiến hơn nữa đối với doanh nghiệp cũng như các quy trình và thủ tục của doanh nghiệp về mặt kinh doanh.

Ngoài ra, chứng chỉ của tổ chức chứng nhận cung cấp xác nhận tổ chức đạt được việc tuân thủ các tiêu chuẩn đã chọn. Những chứng chỉ này có thể được sử dụng để giúp giành được công việc kinh doanh mới hoặc khoản đầu tư mới và chứng minh với những người mới tuyển dụng tiềm năng rằng tổ chức được quản lý tốt và tập trung vào các chủ đề có thể quan trọng đối với họ.  

Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý tại CAC

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Khách hàng đăng ký với tổ chức chứng nhận và 02 bên trao đổi, thỏa thuận hợp đồng

Bước 2: Xem xét hợp đồng và lập kế hoạch đánh giá

Sau khi xem xét hồ sơ, tổ chức chứng nhận sẽ thành lập đoàn đánh giá phù hợp và lên kế hoạch đánh giá

Bước 3: Đánh giá tài liệu

Tổ chức chứng nhận kiểm tra các tài liệu phù hợp với yêu cầu trong hệ thống quản lý mà khách hàng đã xây dựng và áp dụng vào hệ thống. Sau đó sẽ đưa ra các nhận xét, khuyên cáo, lời khuyên phù hợp để doanh nghiệp khắc phục và cải tiến (nếu có).

Bước 4: Đánh giá hiện trường

Các chuyên gia của Tổ chức chứng nhận đánh giá thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp với nguyên tắc khách quan, độc lập. Và cũng đưa ra các khuyên nghị để doanh nghiệp ngày càng cải tiến hơn.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ

Sau khi chuyên gia đánh giá về và doanh nghiệp gửi báo cáo khắc phục (nếu có) thì tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét lại hồ sơ.

Bước 6: Cấp chứng nhận 

Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng chỉ cho doanh nghiệp. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý có giá trị 03 năm. Thời gian giám sát tối thiểu 12 tháng/lần.

Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ

Căn cứ vào mục 1.3 phần VI phụ lục II thông tư số 28/2012/TT-BKHCN do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành, chứng chỉ hệ thống quản lý sẽ phải đánh giá giám sát ít nhất 01 lần trong 12 tháng bởi tổ chức chứng nhận đã cấp chứng chỉ.

Vì vậy, hằng năm doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị để đánh giá giám sát định kỳ, duy trì hiệu lực chứng chỉ.

Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại

Sau 03 năm, hiệu lực chứng chỉ hệ thống quản lý sẽ hết, doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị để tổ chức chứng nhận đánh giá chứng nhận lại, và tiếp tục cấp chứng chỉ có hiệu lực 03 năm tiếp theo.

Đơn vị chứng nhận hệ thống quản lý

Công ty Cổ phần Chứng nhận CAC là đơn vị chuyên đánh giá, cấp chứng nhận ISO, hợp chuẩn, hợp quy và đào tạo. 

CAC cung cấp dịch vụ trọn gói cho các chứng nhận hệ thống quản lý như:   

  • ISO 9001:2015 
  • ISO 14001:2015 
  • ISO 22000:2018 
  • HACCP CODE 2003 
  • ISO 45001:2018

Để đăng ký chứng nhận hoặc tìm hiểu thêm về chứng nhận hệ thống quản lý, vui lòng liên hệ: Mr Nam: 0912 958 536 – email namphung.icb@gmail.com

Chat Live Facebook