094 653 9889

0911 289 136

0912 958 536

0919 382 332

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 14001

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001 là khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức về quản lý môi trường theo các yêu cầu tại Tiêu chuẩn ISO 14001:2015; và các kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để tiến hành đánh giá nội bộ như một chuyên gia thực thụ. Qua đó, trong vai trò là chuyên gia đánh giá nội bộ, sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo học viên có thể chủ động thực hiện các cuộc đánh giá và báo cao kết quả đánh giá nội bộ, giúp Doanh nghiệp chủ động kiểm soát việc áp dụng HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG đạt chuẩn.

Giới thiệu khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001

Giới thiệu chung

Việc đánh giá nội bộ được xem như là “cơ hội để cải thiện” hệ thống quản lý môi trường, hiệu quả của nó và hiệu quả của một tổ chức đối với môi trường. Việc tổ chức chuyên gia đánh giá nội bộ cũng là một điều khoản bắt buộc của một tổ chức đang áp dụng ISO 14001:2015. Khóa đào tạo này không chỉ là tìm kiếm sự phù hợp của việc vận hành hệ thống so với yêu cầu tiêu chuẩn, nó còn giúp các đánh giá viên nhìn nhận và đưa ra các cải tiến liên tục hệ thống quản lý tại doanh nghiệp. Khóa đào tạo cũng nhằm nâng cao kiến thức về ISO 14001:2015 cho học viên và giúp họ hiểu rõ hơn thế nào là sự phù hợp/ không phù hợp trong kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chuẩn. Học viên cũng sẽ được cung cấp những kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015, chuyên gia về Hệ thống quản lý môi trường hiệu quả.

Mục tiêu khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001

 • Cung cấp và bổ sung cho sinh viên những kiến ​​thức tổng quan về môi trường, các vấn đề môi trường trong khu vực và trên thế giới.
 • Hiểu được cách tiếp cận đánh giá Hệ thống quản lý môi trường theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuẩn bị đánh giá chất lượng nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Nắm vững cách thức xây dựng, vận hành, kiểm soát, cải tiến Chứng nhận ISO 14001:2015 – Hệ thống Quản lý Môi trường.
 • Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của Hệ thống quản lý môi trường so với yêu cầu tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đề ra.
 • Nắm vững các kỹ năng của kiểm toán viên nội bộ, cũng như phương pháp kiểm toán nội bộ hiệu quả.

Đối tượng của khóa đào tạo

Các doanh nghiệp đã đang hoặc sắp xây dựng, hoàn thiện Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cần thiết tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 cho các bộ phận, thành viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ đánh giá hệ thống quản lý. Bên cạnh đó, những cá nhân có nhu cầu nâng cao kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về hoạt động đánh giá nội bộ có thể tham giá khóa học theo nhu cầu của bản thân.

Khóa đào tạo được thiết kế cho các ứng viên đánh giá nội bộ nhưng cũng có giá trị cho các Giám đốc Môi trường, các thành viên nhóm thực hiện hoặc chuyển đổi sang ISO 14001:2015, đại diện ban Giám đốc và tất cả những người khác muốn phát triển năng lực trong ISO 14001:2015 và quy trình đánh giá đối với đánh giá của bên thứ nhất, những người có kế hoạch thực hiện đánh giá nội bộ hoặc chuẩn bị trở thành đánh viên bên ngoài của Hệ thống quản lý môi trường.

Giảng viên đào tạo

Là chuyên gia hàng đầu có hơn 15 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 14001:2015.

Lợi ích của khóa đào tạo

Lợi ích của khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015
Lợi ích của khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015
 • Trang bị cho học viên các nguyên tắc, kiến thức chuyên sâu và hiểu được nội dung chính của chứng nhận ISO 14001:2015 và hiểu được sự cần thiết của đánh giá nội bộ một cách thường xuyên.
 • Giúp học viên bổ sung các kiến thức mới, cách tiếp cận mới các khái niệm cốt lõi của hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn.
 • Có thể giải thích được nội dung của những yêu cầu của tiêu chuẩn và phục vụ được với mục đích đánh giá.
 • Nắm bắt phương pháp xây dựng, kỹ năng vận hành, kỹ năng quản lý môi trường chuyên nghiệp để tạo ra giá trị gia tăng.
 • Hợp lý hóa các quá trình, hoạt động của tổ chức theo trình tự quy trình thủ tục.
 • Tăng hiệu quả của việc quản lý chuỗi cung ứng.
 • Được chuyên gia tư vấn miễn phí sau khi học viên hoàn thành chương trình đào tạo ISO 14001:2015.

Chương trình khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Tổng quan về khóa đào tạo

Phương pháp đào tạo chủ động, đa dạng và linh hoạt tại khóa học ISO 14001 do Chứng nhận CAC tổ chức giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hứng khởi, chủ động và có thể áp dụng được ngay các kinh nghiệm và kỹ năng được tiếp thu vào công việc

Khóa đào tạo bao gồm các hoạt động như sau:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)
 • Video Clips…

Khi được học tập với những chuyên gia giỏi và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá nội bộ, đánh giá chứng nhận – xây dựng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO 14001:2015, học viên sẽ hào hứng hơn khi tiếp cận những kiến thức kỹ năng đánh giá nội bộ mới trong suốt quá trình học.

Nội dung khóa đào tạo

Nội dung khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015
Nội dung khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Phần I. Giới thiệu tổng quan về ISO 14001:2015

 • Lịch sử phát triển của mô hình Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng theo phiên bản mới.
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Các khái niệm cơ bản liên quan đến hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.
 • Mục đích, yêu cầu hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.
 • Các nguyên tắc quản lý theo Mô hình P – D – C – A.
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu/ Thảo luận.

Phần II. Phân tích chi tiết các điều khoản trong yêu cầu Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức.
 • Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm.
 • Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý môi trường.
 • Hệ thống quản lý môi trường.
 • Thảo luận về bối cảnh và hệ thống quản lý môi trường.

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết.
 • Chính sách môi trường.
 • Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức.
 • Thảo luận về sự lãnh đạo và cam kết.

Điều khoản 6: Hoạch định

 • Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội.
 • Các mục tiêu môi trường và hoạch định để đạt được mục tiêu môi trường.
 • Thảo luận về quản lý rủi ro và mục tiêu trong quản lý môi trường.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

 • Các nguồn lực.
 • Năng lực.
 • Thảo luận về các nguồn lực cho quản lý môi trường.
 • Nhận thức.
 • Trao đổi thông tin.
 • Thông tin bằng văn bản.
 • Thảo luận về nhận thức về quản lý môi trường và kiểm soát thông tin bằng văn bản.

Điều khoản 8: Thực hiện tác nghiệp

 • Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp.
 • Chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
 • Thảo luận về hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp.
 • Chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện

 • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.
 • Đánh giá nội bộ.
 • Xem xét của lãnh đạo.
 • Thảo luận về theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.

Điều khoản 10: Cải tiến

 • Khái quát.
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục.
 • Cải tiến liên tục.

Phần III. Nội dung đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001

Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2018

 • Phạm vi.
 • Tài liệu viện dẫn.
 • Thuật ngữ – Định nghĩa.
 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ.
 • Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ.

Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên giá đánh giá

 • Khái quát.
 • Vai trò của đánh giá viên nội bộ.
 • Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên và của trưởng đoàn.
 • Phong cách cá nhân.
 • Kiến thức và kỹ năng.
 • Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá.
 • Duy trì và cải tiến năng lực.
 • Đánh giá chuyên gia đánh giá.

Quản lý chương trình đánh giá

 • Khái quát.
 • Mục tiêu của chương trình đánh giá.
 • Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập lập chương trình đánh giá.
 • Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá.
 • Thực hiện chương trình đánh giá.
 • Theo dõi chương trình đánh giá.
 • Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá.
 • Chuẩn bị checklist đánh giá.
 • Tiến hành đánh giá tài liệu.
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường.
 • Quy trình tổ chức đánh giá nội bộ.
 • Lập chương trình đánh giá hàng năm

Thực hiện đánh giá

 • Bắt đầu cuộc đánh giá.
 • Chuẩn bị các hoạt động đánh giá.
 • Họp khai mạc và thí dụ về họp khai mạc.
 • Tiến hành các hoạt động đánh giá.
 • Chuẩn bị và gửi báo cáo đánh giá.
 • Hoàn thành cuộc đánh giá.
 • Tiến hành đánh giá theo dõi.

Kỹ thuật đánh giá

 • Các loại hình đánh giá.
 • Đánh giá theo quá trình.
 • Đánh giá truy vết.
 • Ghi nhận các điểm phát hiện.
 • Truy tìm bằng chứng.
 • Lập hồ sơ đánh giá.

Phần IV. Thực hành đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001

Lập kế hoạch đánh giá nội bộ

 • Mục đích và các yêu cầu đối với kế hoạch đánh giá nội bộ.
 • Cơ sở và phương pháp lập kế hoạch đánh giá nội bộ.
 • Bài tập thảo luận – Lập kế hoạch đánh giá nội bộ.

Chuẩn bị đánh giá nội bộ

 • Mục đích và các yêu cầu đối với việc chuẩn bị đánh giá nội bộ.
 • Lập chương trình đánh giá nội bộ.
 • Chuẩn bị câu hỏi đánh giá.
 • Bài tập thảo luận – Lập chương trình và câu hỏi đánh giá nội bộ.

Thực hiện và báo cáo đánh giá nội bộ

 • Mục đích và các yêu cầu với việc thực hiện đánh giá nội bộ.
 • Lấy mẫu thông tin và đánh giá bằng chứng đánh giá.
 • Bài tập thảo luận – Thực hành thu thập thông tin và quản lý “viết đánh giá”.
 • Phân loại các phát hiện đánh giá.
 • Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo đánh giá nội bộ.
 • Bài tập thảo luận – Xem xét tình huống và báo cáo sự không phù hợp.

Theo dõi các hoạt động tiếp theo

 • Các yêu cầu với việc thực hiện hành động tiếp theo cho các phát hiện đánh giá.
 • Xem xét hoạt động đánh giá nội bộ.
 • Bài tập thảo luận – Xem xét và đóng các báo cáo sự không phù hợp.

Thực hành đánh giá nội bộ

 • Hướng dẫn thực hành tình huống đánh giá nội bộ.
 • Báo cáo thực tập đánh giá nội bộ.
 • Tổng kết và đánh giá việc thực tập đánh giá nội bộ.

Phần V. Kết thúc khóa đào tạo

 • Làm bài kiểm tra cuối khóa làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ.
 • Tổng kết & đánh giá khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015.

Thông tin khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

 • Đơn vị đào tạo: Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (CAC).
 • Địa điểm học: A29 Lô 12 khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
 • Thời lượng khóa học: 06 buổi/khóa (3 ngày).
 • Hình thức học: Lý thuyết, thực hành tình huống, test kiến thức.
 • Phương tiện hỗ trợ đào tạo: Chứng nhận cung cấp đầy đủ máy chiếu, bảng, tài liệu, trà nước.
 • Chứng chỉ: Sau khi chấm bài và học viên đạt điểm yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ nhận thức chung ISO 14001.
 • Hỗ trợ khác: Sau khi hoàn thành khóa học, Chứng chỉ CAC hỗ trợ học viên giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến tình huống cụ thể.
 • Liên hệ: hotline: 0912.958.536 – email: cskh.chungnhancac@gmail.com.

Xem thêm: Các khóa đào tạo về ISO, GMP của CAC

Và đó là những nội dung về khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001 mà CAC muốn chia sẻ tới bạn. Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về khóa học.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tới sđt: 0912.958.536 hoặc Email cskh.chungnhancac@gmail.com để được hỗ trợ sớm nhất.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Live Facebook