094 653 9889

0911 289 136

0912 958 536

0919 382 332

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC CHUNG ISO 14001:2015

ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường (EMS), theo đó, việc tham gia khóa đào tạo nhận thức chung ISO 14001 sẽ góp phần giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt cam kết về trách nhiệm môi trường song song với nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng lợi nhuận của mình. Hiểu biết về Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 giúp doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh và sự ghi nhận quốc tế với hệ thống quản lý môi trường (EMS), từ đó xây dựng lòng tin của khách hàng trước việc cam kết của bạn đối với việc quản lý sự ảnh hưởng tới môi trường – một khía cạnh thiết yếu đối với những thành công của doanh nghiệp.

Việc đáp ứng tiêu chuẩn chính sách EMS mới nhất và lợi ích từ phương án cấu trúc đối với việc đạt được những mục tiêu môi trường giúp bạn và doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí và việc sử dụng nhiên liệu thông qua những quá trình đã được sắp xếp và tối thiểu hóa rủi ro của những tai nạn môi trường. Với sự nhận thức về EMS tăng lên trong tổ chức của bạn, bạn có thể đạt được những tiêu chuẩn vận hành cao nhất.

Khóa đào tạo nhận thức chung iso 14001 không chỉ tập trung vào tiêu chuẩn ISO 14001 bởi ngoài việc học viên được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về tiêu chuẩn và hệ thống quản lý môi trường thì khóa học cũng đưa ra những hướng dẫn giúp học viên hiểu, thực hành thành thạo, xây dựng quản lý hệ thống hiệu quả dựa trên các yêu cầu của ISO 14001. Đây không chỉ là hoạt động truyền thụ kiến thức mà nó còn là hoạt động tư vấn, hỗ trợ góp phần xây dựng tính hiệu quả trong công tác quản lý môi trường, cải tiến tổ chức, nâng cao doanh thu của doanh nghiệp.

Khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 14001:2015 - Chứng nhận CAC

Giới thiệu chung về khóa đào tạo nhận thức chung ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001 chứng minh doanh nghiệp bạn có trách nhiệm với môi trường, mang lại cho bạn sự ghi nhận và những cơ hội cạnh tranh trên thị trường. Để doanh nghiệp có thể đạt giấy chứng nhận ISO 14001, yêu cầu nhiều nguồn lực, trong đó, việc đào tạo con người là yếu tố tiên quyết. Đào tạo nhận thức về ISO 14001 là một phần quan trọng và bắt buộc phải được thực hiện trong quy trình xây dựng hệ thống quản lý môi trường.

Khóa học Đào tạo nhận thức chung ISO 14001:2015 là khóa học được Chứng nhận CAC tổ chức với chương trình học thiết kế bài bản bám sát các quy định và yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản mới nhất. Với những thay đổi cập nhập mới của phiên bản 2015 cùng các kiến thực thực tế áp dụng tại doanh nghiệp tổ chức trong các ngành khác nhau sẽ được chia sẻ trong khóa học này.

Chứng nhận CAC – Đơn vị chuyên đào tạo các khóa đào tạo về ISO 14001:2015 cho cá nhân, tổ chức. Tự tin là một trong những trung tâm đào tạo khóa học chứng chỉ ISO 14001 chất lượng nhất trên thị trường hiện nay. Khóa học được thực hiện bởi giảng viên là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm giúp học viên có thể áp dụng thành công Hệ thống quản lý môi trường hiệu quả với những mục tiêu sau:

 • Hiểu được các yêu cầu của ISO 14001 và các ứng dụng của nó.
 • Đánh giá cao giá trị kinh doanh có được từ việc sử dụng tiêu chuẩn.
 • Đánh giá chi tiết tiêu chuẩn tập chung vào các khía cạnh, tác động, chính sách, v.v…
 • Hiểu biết về cách tiếp cận hệ thống quản lý và các yêu cầu của ISO 14001:2015.
 • Tạo cơ sở cho các học viên triển khai các hệ thống quản lý Môi trường chính thức.
 • Đạt được hiệu quả của quá trình nội bộ.

Đối tượng tham gia

 • Lãnh đạo doanh nghiệp;
 • Cán bộ quản lý doanh nghiệp;
 • Cán bộ quản lý phòng ban, cán bộ quản lý chất lượng;
 • Bộ phận ISO: thành viên được chọn lựa để thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001;
 • Các bạn sinh viên, người đi làm mong muốn tìm hiểu về ISO 14001 từ đó tăng cơ hội việc làm kinh nghiệm;
 • Các chuyên gia muốn tìm phương pháp hiệu quả để tích hợp các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường.

Giảng viên đào tạo ISO 14001:2015

Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 14001:2015.

Lợi ích khi tham gia khóa học

Lợi ích khi tham gia khóa học ISO 14001

 • Hiểu được những nội dung chính của Tiêu chuẩn ISO 14001 và tính cần thiết của việc đánh giá nội bộ thường xuyên.
 • Hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý môi trường theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuẩn bị đánh giá môi trường nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Giải thích được nội dung các yêu cầu của tiêu chuẩn và phục vụ cho mục đích đánh giá.
 • Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của Hệ thống quản lý môi trường so với yêu cầu của tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra.
 • Nắm vững phương pháp, quy trình chuẩn bị đánh giá nội bộ.

Chương trình khóa đào tạo nhận thức chung ISO 14001:2015

Tổng quan khóa đào tạo

 • Thông tin về sự phát triển của tiêu chuẩn
 • Các chi tiết quan trọng liên quan đến các yêu cầu của hệ thống quản lý
 • Lợi ích của việc thực hiện và đăng ký
 • Khung tiêu chuẩn mới và tích hợp hệ thống với ISO 9001: 2015 và / hoặc ISO 45001: 2018
 • Thảo luận về hoạch định thực hiện, nguồn lực và thời gian

Nội dung khóa đào tạo

Nội dung khóa đào tạo nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Phần I: Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 14001:2015

 • Giới thiệu các Hệ thống quản lý an toàn môi trường trong doanh nghiệp.
 • Lợi ích của việc áp dụng Hệ thống quản lý ISO 14001:2015.
 • Giải tích thuật ngữ/khái niệm cơ bản của ISO 14001.
 • Cách tiếp cận các tiêu chuẩn ISO 14001.
 • Các điều khoản soạn thảo cho bộ tiêu chuẩn ISO 14001.

Phần II: Phân tích kỹ nội dung các điều khoản và hướng dẫn soạn thảo tài liệu ISO 14001:2015

Điều khoản 4: Bối cảnh tổ chức

 • Bối cảnh của tổ chức về môi trường.
 • Nắm rõ các yêu cầu của các bên liên quan.
 • Phạm vi của Hệ thống quản lý.
 • Hệ thống quản lý an toàn môi trường và các quá trình của nó.

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo

 • Cam kết của lãnh đạo.
 • Hướng vào khách hàng.
 • Chính sách chất lượng môi trường.
 • Vai trò trách nhiệm và quyền hạn.
 • Sự tham gia và tham vấn của người lao động.

Điều khoản 6: Hoạch định

 • Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội.
 • Nhận biết khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường và cơ hội.
 • Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.
 • Điều khoản cần viết cho ISO 14001.
 • Xây dựng và hoạch định để mục tiêu chất lượng môi trường.
 • Hoạch định thực hiện hành động.

Điều khoản 7: Sự hỗ trợ

 • Nguồn lực con người – Cơ sở hạ tầng, môi trường – Theo dõi đo lường.
 • Tri thức tổ chức – Năng lực – Nhận thức.
 • Trao đổi thông tin thích hợp cho nội bộ và bên ngoài.
 • Thông tin dạng văn bản – Tạo lập và cập nhật – Kiểm soát thông tin dạng văn bản.

Điều khoản 8: Tác nghiệp

 • Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện.
 • Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ.
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ.
 • Kiểm soát quá trình và sản phẩm dịch vụ do bên ngoài cung cấp.
 • Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.
 • Nhận biết và truy xuất nguồn gốc.
 • Tài sản của khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài.
 • Bảo toàn – Hoạt động sau giao hàng.
 • Kiểm soát sự thay đổi – Thông qua sản phẩm và dịch vụ.
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp.
 • Chuẩn bị sẵn sàng và chủ động đối phó với tình huống khẩn cấp.

Điều khoản 9: Theo dõi – Đo lường – Phân tích

 • Theo dõi – đo lường – phân tích và đánh giá.
 • Sự thỏa mãn của khách hàng.
 • Phân tích và đánh giá.
 • Xem xét của lãnh đạo.

Điều khoản 10: Cải tiến

 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục.
 • Cải tiến liên tục.

Phần III. Tổng kết

 • Tổng kết tiêu chuẩn.
 • Ôn tập.
 • Làm bài kiểm tra đánh giá cuối khóa.
 • Cấp chứng chỉ ISO 14001.

Thông tin khóa học nhận thức chung ISO 14001:2015

 • Đơn vị đào tạo: Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (CAC).
 • Địa điểm học: A29 Lô 12 khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
 • Thời lượng khóa học: 02 buổi/khóa (1 ngày).
 • Hình thức học: Lý thuyết, thực hành tình huống, test kiến thức.
 • Phương tiện hỗ trợ đào tạo: Chứng nhận cung cấp đầy đủ máy chiếu, bảng, tài liệu, trà nước.
 • Chứng chỉ: Sau khi chấm bài và học viên đạt điểm yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ nhận thức chung ISO 14001.
 • Hỗ trợ khác: Sau khi hoàn thành khóa học, Chứng chỉ CAC hỗ trợ học viên giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến tình huống cụ thể.
 • Liên hệ: hotline: 958.536 – email: cskh.chungnhancac@gmail.com.

Xem thêm: Khóa đào tạo nhận thức chung về HTQL chất lượng ISO 9001:2015

Và đó là những nội dung về ISO 14001 mà CAC muốn chia sẻ tới bạn. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp cho bạn cũng như tổ chức của mình áp dụng tiêu chuẩn này một cách có hiệu quả.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Live Facebook