094 653 9889

0911 289 136

0912 958 536

0919 382 332

Tại sao OHSAS 18001 trở nên lỗi thời và được thay thế bởi tiêu chuẩn ISO 45001

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 ban hành lần đầu vào năm 1999 đã trở thành tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & SMS) được sử dụng và đánh giá chứng nhận phổ biến trên thế giới. Do không còn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, tiêu chuẩn ISO 45001 về Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp đã được ban hành để thay thế OHSAS 18001. Tiêu chuẩn ISO 45001 ra đời được cho là sự kiện quan trọng đối với các nhà quản lý EHS (ngành an toàn, sức khỏe và môi trường).

tiêu chuẩn ISO 45001 thay thế OHSAS 18001

Chứng nhận OHSAS 18001 là gì?

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp (Occcupational Health And Safety Assessment Series). Đây là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu về Sức khỏe và An toàn trong lao động. Tiêu chuẩn OHSAS 18001 giúp cho tổ chức doanh nghiệp có thể kiểm soát và lường trước được các mối nguy có thể xảy ra từ các hoạt động vận hành thông thường và trong những tình huống đặc biệt và để cải tiến các hoạt động đó.

OHSAS 18001 được ban hành lần đầu năm 1999 bởi Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI). Ngày 1 tháng 7 năm 2007 một phiên bản mới OHSAS 18001:2007 được ban hành thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999. OHSAS bao gồm 2 tiêu chuẩn OHSAS 18001 – Các yêu cầu và OHSAS 18002 – Hướng dẫn thực hiện OHSAS 18001.

Tại sao OHSAS 18001 trở nên lỗi thời và cần được thay thế?

OHSAS 18001 khó triển khai khi áp dụng: Hiện nay, bộ tiêu chuẩn ISO ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới như tiêu chuẩn ISO 9001 về Hệ thống quản lý chất lượng, ISO 14001 về Hệ thông quản lý môi trường, ISO 22000 về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.… Điểm chung của các tiêu chuẩn này đều sử 1 hệ thống cấu trúc High Level Structure (HLS), do đó các doanh nghiệp dễ tiếp cận và triển khai. Trong khi đó, OHSAS 18001 lại không có cấu trúc này.

– Không xác định bối cảnh của doanh nghiệp: đây là một thiếu sót của OHSAS 18001 vì môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp ảnh hưởng rất nhiều đến việc xây hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên ngay từ ban đầu.

– OHSAS 18001 chưa xác định rõ nhu cầu và mong muốn của người lao động: người lao động – nhân viên trong doanh nghiệp chính là chủ thể trọng tâm của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, nhưng các tiêu chuẩn của OHSAS 18001 chưa đưa ra được yêu cầu, biện pháp rõ ràng.

– Chưa nêu rõ sự tham gia và đóng góp ý kiến của nhân viên: với việc quyền lợi của người lao động càng ngày được xã hội đề cao và bảo vệ, việc họ tham gia và đóng góp vào hệ thống sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Tuy nhiên, OHSAS 18001 chưa nêu được cụ thể và chi tiết.

– Cam kết của lãnh đạo: Lãnh đạo đóng vai trò chủ chốt trong việc hệ thống có được áp dụng hiệu quả trong doanh nghiệp hay không. Nhưng OHSAS 18001 chưa có điều khoản yêu cầu họ cần đưa ra các cam kết về tính hiệu quả của hệ thống, hay có biện pháp nào để sâu sát hơn với việc quản lý các phòng ban trong việc này.

Chứng nhận ISO 45001 là gì?

Chứng nhận ISO 45001 là Tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, được ban hành bới Ủy ban Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO vào 12 tháng 3 năm 2018 để thay thế OHSAS 18001.

Để xây dựng tiêu chuẩn sức khỏe – an toàn nghề nghiệp trên phạm vi quốc tế, tiêu chuẩn mới ISO 45001 đã được phát triển bởi nhóm công tác ISO/PC 283 từ năm 2013. Bản sơ thảo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 45001 được đưa ra vào tháng 02 năm 2016 nhưng đã không được thông qua. Lần bỏ phiếu kín đối với phiên bản bản thảo thứ hai của Tiêu chuẩn ISO 45001 sau đó đã nhận được đa số ¾ phiếu thuận theo quy định.

Chứng nhận ISO 45001 là gì

ISO 45001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và hướng dẫn sử dụng, cho phép các tổ chức và doanh nghiệp cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách ngăn chặn thương tích, bệnh tật, tính mạng liên quan đến công việc và chủ động cải thiện việc thực hiện quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp người lao động.

Nội dung của ISO 45001 tương đồng với OHSAS 18001 nhưng đã cải tiến các điểm chưa phù hợp của OHSAS 18001 như đã đề cập ở trên. Chính vì vậy, ISO 45001 được ban hành nâng cấp phiên bản OHSAS 18001 trở nên hữu dụng, giúp doanh nghiệp áp dụng chính xác, quản lý hiệu quả hơn.

Tại sao ISO 45001:2018 ra đời?

Phiên bản mới nhất hiện nay là ISO 45001:2018. ISO 45001 cung cấp các tiêu chí và khuôn khổ để cải thiện an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn. Tiêu chuẩn giúp tổ chức cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho công nhân và những người khác, tránh trường hợp tử vong, tai nạn lao động liên quan và bệnh tật từ môi trường làm việc.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Hàng năm, có khoảng 2,78 triệu ca tử vong liên quan đến an toàn lao động trên toàn thế giới. Ngoài ra, có khoảng 374 triệu ca chấn thương và bệnh tật liên quan đến lao động mỗi năm.
ILO ước tính trên toàn thế giới, tổng chi phí cho các thương tích, bệnh tật và tử vong liên quan đến lao động là khoảng 3,94% GDP toàn cầu, khoảng 2,99 nghìn tỷ USD . Để giúp các công ty giải quyết vấn đề này. Tổ chức ISO đã quyết định tạo ra một quy định mới dựa trên các tiêu chuẩn an toàn & sức khỏe nghề nghiệp khác như OHSAS 18001. Tuy nhiên, tới nay tiêu chuẩn ISO 45001:2018 đã được thay thế hoàn toàn tiêu chuẩn OHSAS 18001.

Đối tượng áp dụng ISO 45001

Đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn ISO 45001 là dành cho tất cả các tổ chức. Bất kể tổ chức của bạn là doanh nghiệp nhỏ, hoặc một tập đoàn toàn cầu; một tổ chức phi lợi nhuận, một tổ chức từ thiện, một tổ chức đào tạo, hoặc một tổ chức chính phủ. Miễn là tổ chức của bạn có những người làm việc hoặc những người có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức, thì việc áp dụng hệ thống để quản lý sức khỏe và an toàn sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức đó.

Tiêu chuẩn có thể được sử dụng bởi các tổ chức có các hoạt động với mức độ rủi ro thấp cũng như những tổ chức lớn và phức tạp có mức độ rủi ro cao. Trong khi Tiêu chuẩn yêu cầu các rủi ro OH&S phải được giải quyết và kiểm soát thì tiêu chuẩn cũng có một cách tiếp cận dựa trên rủi ro cho hệ thống quản lý OH&S để đảm bảo 2 yếu tố:

– Hệ thống có hiệu lực;

– Được cải tiến để đáp ứng “bối cảnh” thay đổi liên tục của tổ chức.

Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro này phù hợp với cách các tổ chức quản lý các rủi ro “kinh doanh” khác của mình và từ đó khuyến khích việc tích hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn vào các quá trình quản lý tổng thể của các tổ chức.

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

ISO 45001 là Tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Do vậy, khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 trong hệ thống quản lý; doanh nghiệp sẽ nhận được một số lợi ích như sau:

Lợi ích chứng nhận ISO 45001

1. ISO 45001 giúp Doanh nghiệp quản lý về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp

Áp dụng tiêu chuẩn này giúp các tổ chức quản lý rủi ro và cải tiến kết quả hoạt động quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Thực hiện hệ thống quản lý ISO 45001 là một quyết định có tính chiến lược đối với tổ chức; thực hiện phát triển bền vững, đảm bảo cho người lao động được an toàn hơn và khỏe mạnh hơn. Từ đó tăng lợi nhuận cho tổ chức, ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật.

2. ISO 45001 đáp ứng các vấn đề liên quan đến pháp luật

Hiện tại, rất nhiều các văn bản pháp luật yêu cầu Doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp khi kinh doanh, sản xuất. Việt Nam đã có Luật an toàn vệ sinh lao động. Cùng với nghị định của Chính phủ và các thông tu hướng dẫn. Các quy định về an toàn lao động ngày càng chặt chẽ hơn. Theo dự kiến, một số ngành nghề sẽ bắt buộc phải áp dụng ISO 45001.

3. ISO 45001 cũng đáp đứng yêu cầu và mong đợi của khách hàng

Hiện tại, ở một số thị trường, tuân thủ ISO 45001 như một điều kiện bắt buộc. Vì vậy rất nhiều khách hàng đã yêu cầu tổ chức cần phải áp dụng và đạt được chứng nhận ISO 45001. Mục đích cốt lõi của bộ tiêu chuẩn ISO 45001 mang lại cho doanh nghiệp đó chính là giảm thiểu được các rủi ro và tổn thương về bệnh tật tại nơi làm việc. Chính vì thế mà doanh nghiệp sẽ hưởng lợi từ cơ hội đưa hướng phát triển chiến lược phù hợp với hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Ngoài ra, ISO 45001 cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của ban lãnh đạo, mở rộng qua phạm vi đào tạo nhân viên.

Liên hệ hỗ trợ tư vấn tại CAC

Công ty Cổ phần Chứng nhận CAC có năng lực chứng nhận ISO 45001:2018 và dịch vụ trọn gói hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi phiên bản OHSAS 18001 sang ISO 45001.

Liên hệ để nhận tư vấn miễn phí: SĐT/Zalo: 091 692 3311 (Ms. Thúy).

Email: thuydang.cac@gmail.com

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Live Facebook