094 653 9889

0911 289 136

0912 958 536

0919 382 332

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC CHUNG VỀ TIÊU CHUẨN GMP

GMP (Good Manufacturing Practices) là hướng dẫn thực hành sản xuất tốt, áp dụng đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm nhằm kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành chất lượng sản phẩm từ khâu thiết kế, xây lắp nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến; điều kiện phục vụ, chuẩn bị chế biến đến quá trình chế biến; bao gói, bảo quản và con người điều khiển các hoạt động trong suốt quá trình gia công, chế biến. Nó đề cập đến mọi khía cạnh của quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng. Khóa đào tạo GMP cung cấp các kiến thức GMP liên quan đến việc quản lý và đảm bảo chất lượng khuyến khích các công ty hoạt động trong ngành dược phẩm loại trừ và giảm thiểu các sai sót, lẫn tạp chất và nhiễm bẩn. Nhờ đó, người tiêu dùng được bảo vệ khỏi việc mua phải sản phẩm không có tác dụng, thậm chí nguy hiểm.

Những chuyên gia tại Chứng nhận CAC sẽ hướng dẫn các học viên làm thế nào để quản lý và cải thiện những công đoạn trong tổ chức, đảm bảo rằng doanh nghiệp đang duy trì sự quản lý triệt để đối với những quy trình vệ sinh chung và sự ô nhiễm môi trường. Thực hành sản xuất tốt được phác họa trong khóa đào tạo này được để cao như những điều kiện tiên quyết như đã được định nghĩa trong những nguyên lý chung về vệ sinh thực phẩm của Tiêu chuẩn Thực phẩm Codex Quốc tế. Tham dự khóa đào tạo này sẽ cho phép bạn nhìn lại việc thực hành sản xuất hiệu quả đang tồn tại ở nơi làm việc và hiểu những ảnh hưởng tới vấn đề an toàn thực phẩm.

Giới thiệu về khóa đào tạo GMP

GMP (Good Manufacturing Practies) – Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt áp dụng để quản lý sản xuất trong các ngành: dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm,…

GMP là một phần của hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo kiểm soát các điều kiện về nhà xưởng (cơ sở hạ tầng), điều kiện con người và kiểm soát các quá trình sản xuất để đạt những tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh cung cấp cho người tiêu dùng loại bỏ những nguy cơ nhiễm chéo và lẫn lộn.

Mục tiêu khóa đào tạo GMP

 • Giúp học viên hiểu được các yêu cầu của Tiêu chuẩn GMP và quá trình áp dụng GMP vào doanh nghiệp.
 • Cung cấp cho học viên các yêu cầu GMP liên quan đến kiểm soát chất lượng sản phẩm, thiết bị và cơ sở vật chất.
 • Đào tạo nhận thức về GMP cho học viên, giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của GMP, hiểu rõ mục đích áp dụng GMP trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm,…
 • Giúp học viên dễ dàng nắm bắt các yêu cầu, quy định cơ bản, vấn đề hiện đại, xu hướng trong ngành dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm,… với trọng tâm chính là áp dụng GMP vào thực tế doanh nghiệp.
 • Cung cấp cho học viên những kiến thức, công cụ, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để có thể triển khai đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn GMP.

Đối tượng tham dự khóa đào tạo

 • Cán bộ quản lý, chuyên viên cấp cao tại phân xưởng sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế.
 • Các trưởng/ phó phòng tại các công ty có áp dụng GMP.
 • Chuyên viên ISO, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật có liên quan.
 • Nhân viên tham gia thiết lập và duy trì hệ thống quản lý tại các công ty có áp dụng GMP.
 • Sinh viên, tân cử nhân mới tốt nghiệp có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế,…
 • Những cá nhân làm trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế,… muốn nâng cấp kiến thức, có cơ hội thăng tiến và nâng cao thu thập.

Giảng viên đào tạo

Là những chuyên gia đầu ngành có hơn 15 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá Tiêu chuẩn GMP.

Lợi ích khóa đào tạo tiêu chuẩn GMP

 • Học viên được cải thiện kiến thức về thực hành sản xuất hiệu quả, có phương thức quản lý chất lượng một cách khoa học, có hệ thống và đầy đủ.
 • Nâng cao khả năng phát hiện những rủi ro tiềm tàng từ GMP trong an toàn thực phẩm, giảm các sự cố, rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.
 • Giảm các chi phí, có điều kiện hạ giá thành sản phẩm.
 • Học viên làm đúng việc thực hiện GMP có lợi thế về tín nhiệm đối với người tiêu dùng, tăng khả năng cạnh tranh thị trường và hiệu quả sản xuất.
 • Tuân theo thực hành tốt nhất toàn cầu và có lợi ích khuyến khích từ phía Chính phủ, ngành.

Chương trình khóa đào tạo nhận thức chung về tiêu chuẩn GMP.

Tổng quan khóa đào tạo

Với kinh nghiệm của chuyên gia sẽ mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng, chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc. Bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Thuyết trình (Presentation)
 • Video Clips…

Nội dung khóa đào tạo

Phần I. Giới thiệu chung về tiêu chuẩn GMP

 • Khái quát về hệ thống GMP.
 • Các nguyên tắc về quản lý chất lượng.
 • Giới thiệu cơ sở từ vựng trong tiêu chuẩn GMP.
 • Phạm vi và ngoại lệ khi áp dụng hệ thống GMP.
 • Yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu.
 • Phương pháp thiết lập hệ thống tài liệu.

Phần II. Phân tích chi tiết đánh giá tiêu chuẩn GMP

Những tòa nhà

 • Sự phù hợp của những tòa nhà: sắp xếp chung.
 • Sự phù hợp của những nhà xưởng: cấu trúc và vật liệu.
 • Sự phù hợp của những cơ sở: thiết bị, nguyên vật liệu và nội thất.
 • Sự phù hợp hợp pháp và đúng quy chuẩn.
 • Giữ gìn điều kiện của những nhà xưởng, sự duy trì.

Nguồn cung cấp

 • Quan hệ hợp đồng với những nhà cung cấp.
 • Những đặc điểm kỹ thuật của nguyên vật liệu.
 • Kiểm tra vận chuyển
 • Khả năng chịu đựng của nước.

Thực hiện hệ thống truy nguyên nguồn gốc

 • Hệ thống truy nguyên nguồn gốc “ngược dòng”.
 • Hệ thống truy nguyên nguồn gốc “xuôi dòng”.

Kiểm soát sâu bệnh

 • Thực thi kế hoạch kiểm soát sâu bệnh.
 • Quản lý thùng rác ngoài trời, rác trên nền đất.
 • Quản lý thiết bị, vật liệu trong kho bên ngoài.

Kiểm soát nguồn ô nhiễm – con người

 • Giám sát y khoa với mỗi nhân viên.
 • Đào tạo nhân viên những quy tắc vệ sinh và cách thực hành sản xuất tốt.
 • Vệ sinh đồ lao động chuyên nghiệp.
 • Tôn trọng việc thực hiện vệ sinh tốt (GHP) và thực hiện sản xuất tốt (GMP).

Vệ sinh tay và cơ sở

 • Bàn tay.
 • Cơ sở và vật liệu và tòa nhà.

Phần III. Xây dựng tiêu chuẩn GMP

Hồ sơ/ tài liệu:

 • Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn GMP.
 • Xác định hệ thống tài liệu, quy trình, hướng dẫn cần thiết.
 • Đánh giá những hồ sơ tài liệu cần thiết.
 • Tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm.
 • Tiêu chuẩn đối với nguyên liệu đầu vào và nguyên liệu bao gói.
 • Tiêu chuẩn đối với sản phẩm trung gian và bán thành phẩm.
 • Tiêu chuẩn thành phẩm.
 • Công thức sản xuất và hướng dẫn sản xuất.
 • Hướng dẫn đóng gói.
 • Hồ sơ chế biến lô.
 • Hồ sơ đóng gói lô.
 • Quy trình và hồ sơ ghi chép.
 • Tiếp nhận, lấy mẫu.
 • Quy trình thử nghiệm.
 • Các vấn đề khác.

Quá trình sản xuất:

 • Quy trình sản xuất.
 • Xác định những yêu cầu chung.
 • Thủ tục đề phòng nhiễm chéo trong sản xuất.
 • Thẩm định hệ thống quản lý chất lượng.
 • Kiểm soát nguyên liệu ban đầu.
 • Tiến hành các thao tác chế biến – sản phẩm trung gian và bán thành phẩm.
 • Kiểm soát nguyên liệu đóng gói.
 • Hướng dẫn quy định đóng gói.
 • Thủ tục kiểm soát thành phẩm.
 • Thủ tục kiểm soát nguyên vật liệu bị loại, phục hồi và nguyên liệu bị trả về.

Quá trình kiểm tra chất lượng:

 • Xác định các hạng mục kiểm tra thử chất lượng sản phẩm.
 • Quy tắc chung của kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Thực hành tốt phòng kiểm tra chất lượng.
 • Hệ thống hồ sơ tài liệu: Tiêu chuẩn chất lượng, Quy trình lấy mẫu, Quy trình thử nghiệm, Báo cáo phân tích, Số liệu giám sát môi trường, Phương pháp phân tích kiểm soát thiết bị đo.

Khiếu nại và thu hồi sản phẩm:

 • Nguyên tắc chung tiêu chuẩn GMP.
 • Thủ tục giải quyết khiếu nại.
 • Thủ tục thu hồi sản phẩm.
 • Thẩm định và đánh giá:
 • Xây dựng thủ tục thanh tra và đánh giá nội bộ.
 • Hành động khắc phục và phòng ngừa.

Phần IV. Tổng kết

 • Tổng kết khóa đào tạo và giải đáp thắc mắc.
 • Làm bài kiểm tra cuối kì.

Thông tin khóa học nhận thức chung về tiêu chuẩn GMP

 • Đơn vị đào tạo: Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (CAC).
 • Địa điểm học: A29 Lô 12 khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
 • Thời lượng khóa học: 02 buổi/khóa (1 ngày).
 • Hình thức học: Lý thuyết, thực hành tình huống, test kiến thức.
 • Phương tiện hỗ trợ đào tạo: Chứng nhận cung cấp đầy đủ máy chiếu, bảng, tài liệu, trà bánh.
 • Chứng chỉ: Sau khi chấm bài và học viên đạt điểm yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ nhận thức chung về tiêu chuẩn GMP.
 • Hỗ trợ khác: Sau khi hoàn thành khóa học, Chứng chỉ CAC hỗ trợ học viên giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến tình huống cụ thể.
 • Liên hệ: hotline – 0912.958.536 – email: cskh.chungnhancac@gmail.com.

Xem thêm: Các khóa đào tạo nhận thức chung ISO của CAC

Và đó là những nội dung về tiêu chuẩn GMP mà CAC muốn chia sẻ tới bạn. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp cho bạn cũng như tổ chức của mình áp dụng tiêu chuẩn này một cách có hiệu quả.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tới sđt: 0912.958.536 hoặc Email cskh.chungnhancac@gmail.com để được hỗ trợ sớm nhất.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Live Facebook