094 653 9889

0911 289 136

0912 958 536

0919 382 332

Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015

Hiện nay, vấn đề môi trường đang được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm. ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạtđộng về môi trường. Cùng tìm hiểu về những lợi ích của tiêu chuẩn này mang lại và quy trình đạt chứng nhận ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 Là gì?

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Dành riêng cho các tổ chức, doanh nghiệp với hai khía cạnh về môi trường đó là:

  • Làm giảm, ngăn ngừa, kiểm soát các vấn đề ô nhiễm đối với môi trường
  • Kiểm soát được việc sử dụng tài nguyên, tiết kiệm chi phí

Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015

Đối tượng áp dụng

Tiêu chuẩn ISO 14001 hướng tới mọi loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận… có mong muốn thực hiện hoặc cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ, với các tổ chức kinh doanh cũng như phi lợi nhuận.

Lợi ích của chứng nhận ISO 14001:2015

– Mang lại sự tin tưởng cho khách hàng, nhà đầu tư, công chúng và cộng đồng thông qua minh chứng cho cam kết trách nhiệm với môi trường của tổ chức doanh nghiệp;

– Cải tiến việc kiểm soát chi phí thông qua việc tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và nguồn năng lượng;

– Giảm thiểu các rủi ro và các nghĩa vụ phát sinh, từ đó giảm chi phí bảo hiểm;

– Tạo tiền đề để được cấp phép kinh doanh nội địa;

– Tiết kiệm chi phí về rác thải, tái chế và tiêu thụ;

– Tạo ưu thế hơn các đối thủ khi thầu các dự án kinh doanh mới;

– Quản lý các mối nguy về môi trường;

– Tuân thủ các quy định về môi trường ở từng nước;

– Chứng minh cam kết cải thiện môi trường của tổ chức;

– Chúng minh rằng tổ chức của bạn là một tổ chức có trách nhiệm với tương lai;

– Giúp nhân viên nhận thức tốt hơn rằng họ đang làm việc trong một tổ chức thân thiện với môi trường.

Quy trình đạt chứng nhận ISO 14001:2015

Bước 1: Chuẩn bị và Lập kế hoạch.

• Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo về môi trường (EMR).

Trang bị cho Ban chỉ đạo này các kiến thức cơ bản về môi trường và quản lý môi trường theo ISO 14001, mục đích của ISO 14001, lợi ích của việc thực hiện ISO 14001.

• Thực hiện đánh giá ban đầu về môi trường ( IER ).

• Lập kế hoạch hành động.

• Xây dựng chính sách môi trường và cam kết của lãnh đạo, tuyên bố cam kết này với toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty.

• Phân tích và xem xét những khía cạnh môi trường và những ảnh hưởng của chúng, so sánh với các điều khoản luật hiện hành và những yêu cầu khác có liên quan

• Ðặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình quản lý môi trường

Bước 2: Xây dựng và lập văn bản hệ thống quản lý môi trường

• Trang bị kiến thức chi tiết về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 cho nhóm thực hiện và các cán bộ lãnh đạo.

• Xây dựng chương trình quản lý môi trường.

• Lập kế hoach cụ thể và phân công cán bộ chuyên trách từng phần công việc cụ thể cho việc xây dựng hệ thống

• Tổ chức đào tạo về hệ thống tài liệu và kỹ năng viết văn bản

• Xem xét và cung cấp đầu vào cho những qui trình bằng văn bản nhằm bao quát các khía cạnh môi trường, các ảnh hưởng và các nhân tố của hệ thống quản lý môi trường

• Xây dựng Sổ tay quản lý môi trường

Bước 3: Thực hiện và theo dõi hệ thống quản lý môi trường

• Ðảm bảo về nhận thức và thông tin liên lạc cho mọi thành viên trong tổ chức để thực hiện hệ thống quản lý môi trường một cách hiệu quả

• Sử dụng các kỹ thuật Năng suất xanh như các công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường

• Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường, thực hiện các hành động cần thiết nhằm đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, các chương trình về môi trường, các qui trình và Sổ tay quản lý môi trường

Bước 4: Ðánh giá và Xem xét nội bộ

• Trang bị kiến thức về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường cho lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Công ty

• Thiết lập hệ thống đánh giá nội bộ và hệ thống xem xét của lãnh đạo

Thực hiện chương trình đánh giá hệ thống quản lý môi trường nội bộ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14000

• Báo cáo kết quả của đợt đánh giá trên lên lãnh đạo để xem xét, thực hiện các hành động khắc phục

Bước 5: Ðánh giá, xem xét và chứng nhận hệ thống

• Tổ chức tiến hành đánh giá trước chứng nhận để đảm bảo chất lượng của hệ thống

• Lựa chọn tổ chức chứng nhận phù hợp và xin đăng ký chứng nhận

Chuẩn bị cho cơ quan chứng nhận tiến hành đánh giá hệ thống văn bản và đánh giá thực trạng của tổ chức

• Xem xét kết quả đánh giá ban đầu của cơ quan chứng nhận và thi hành các biện pháp khắc phục đối với những điểm không phù hợp

• Nhận chứng chỉ từ cơ quan chứng nhận

Bước 6: Duy trì chứng chỉ

• Thực hiện đánh giá nội bộ

• Thực hiện các hành động khắc phục.

• Thực hiện đánh giá giám sát.

• Tổ chức các kỳ họp xem xét của lãnh đạo.

• Không ngừng cải tiến.

Tổ chức chứng nhận ISO 14001:2015

Chúng tôi có năng lực chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 được Bộ khoa học và công nghệ chỉ định, được BOA công nhận. Chứng nhận CAC cũng đã có kinh nghiệm chứng nhận ISO 14001:2015 cho hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước với mọi lĩnh vực, tạo được uy tín, thương hiệu trên thị trường.

Để đăng ký chứng nhận hoặc tìm hiểu thêm về chứng nhận ISO 14001:2015, vui lòng liên hệ: Ms Ngọc: 0911 289 136 – email ngochan.icb@gmail.com

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Live Facebook